Hnojení a výživa 2: praxe

JAK NA ZDRAVÉ ROSTLINY A BOHATOU ÚRODU

Hnojení a výživa 2: praxe

V minulé části jsme si řekli, které prvky rostliny potřebují a v jaké formě je rostlině můžeme dodávat. V tomto článku si již zmíníme konkrétní přípravky a jejich použití. Na základě našich zkušeností jsme pro vás připravili praktické plány, se kterými vám vaše rostliny ukážou jejich skutečný potenciál. 

 


ZÁKLADNÍ DRUHY PRODUKTŮ 


Nezbytnou součásti jakéhokoliv pěstování jsou základní (NPK) hnojiva. Ta obsahují minálně dusík, fosfor a draslík, tedy primární makroprvky nezbytné pro správný růst a život rostlin. Seženeme je v každém zahradnictví. Nejlevnější minerální hnojiva obsahují často jen soli. Ty sice rostlině makroprvky dodají, dlouhodobá aplikace však vede k rychlému zasolení půdy, zejména v květináči. Při použití ve skleníku je potřeba takto ošetřovaný substrát jednou za čas vyvézt a nahradit novým. Ačkoliv po nich sazenice rostou opravdu pěkně, negativně ovlivňuje jejich chuť (potvrzuje naše zkušenost s Kristalonem). Oproti tomu hnojiva organická obsahují organickou biomasu, ze které se prvky pozvolna uvolňují (např. masokostní moučka, vinázy aj.).  Asi nejznámější značkou je BioBizz a Biotabs. Některá širokospektrální hnojiva pak obsahují navíc ještě další prvky (Ca, Mg, Fe, ...). Patří sem třeba Bionova nebo Shogun. 

Doplňková hnojiva obsahují již zmíněné sekundární makroprvky a mikroprvky. Nejčastěji se setkámě s přípravky určenými k aplikaci na list (Wuxal SUS Kalcium, Harmonie Vápník). Postřik však z dlouhodobého hlediska nic neřeší, jelikož rostlina by k prvkům měla mít neustále přístup skrze kořeny. A dvojnásob to platí v případě vápníku, který rostlina přijímá ve stejném nebo větším množství, jako dusík. Pár stříkanců jednou za týden je tedy opravdu k ničemu. Asi nejznámější jsou přípravky označované jako "cal-mag" (Calcium-Magnesium) obsahující vápník a hořčík. Setkáme se však také s velkým množstvím produktů obsahujícím i téměř kompletní výčet důležitých prvků (Bionova Micromix). 

Velmi populární jsou pak různé stimulátory a boostery. Ty rostlina nepotřebuje, ale napomáhají jí k efektivnů využití živin. Případně dodávají sloučeniny, ke kterým má rostlina jen omezený přístup. Patří sem třeba stimulátory (kořenové, květové, enzymatické) a boostery. Kořenové stimulátory obsahují většinou auxiny a biotin, což urychluje jejich růst a buduje mohutnější objem. Enzymatické stimulátory štěpí složitější organickou hmotu v substrátu a přeměňují na jednodušší živiny, které je rostlina schopná přijímat. 

Poslední základní kategorie přípravků jsou mikroorganismy. Nejčastěji se jedná o mykorhizní houby nebo benefiční bakterie. Mykorhizní symbióza s kořeny se projevuje lepší a mohutnější absorpcí vody i živin, což opět vede k větším a zdravějším rostlinám. Mykorhiza do půdy nepřidává žádné živiny, pouze pomáhá lépe absorbovat živiny již přítomné, pro rostlinu samotnou nedostupné. Princip je tedy podobný, jako u enzymatických stimulátorů. Bakterie v půdě zvyšují příjem fosforu a mikroprvků, což se projevuje většími výnosy. V kombinaci s mykorhizou se jejich účinky vzájemně násobí. Bohatá půdní mikroflora v podobě bakterií také pomáhá rostlině rapidně odolávat před patogenními bakteriemi a chorobami. Téměř zcela tak eliminují nejen výskyt padlí, ale později také houbové a bakteriální choroby na plodících rostlinách (Cercospora, Phytophthora, ...). Zároveň zvyšují odolnost vůči suchu, což oceníme zejména v letních měsících. Výhodou je jednorázová aplikace. Jelikož se jedná o živé kultury, v substrátu se následně samovolně množí a tvoří bohaté kolonie. 

 


V ZÁLIVCE NEBO V SUBSTRÁTU


Hnojiva jsou k dostápní v různých formách. Pokud se jedná o přípravky určené do zálivky, naní forma extra důležitá. Jinými slovy, jestli jednou za týden do vody přidáme odměrku s kapalinou nebo lžičku s práškem je úplně jedno. Karty však mohou zamíchat produkty, které se přimíchávají přímo substrátu a následně se z něj pomalu uvolňují. Vápník například můžeme dodávat 1-2x týdně zálivkou. Sáhnout však můžeme i po sypkém vápníku, např. Organic Nutrients CalMag Alga. Smícháme jej v uvedeném poměru přímo se substrátem a voila, vápník již nemusíme dodávat se zálivkou. Pokud si takových produktů vybereme více, papriky stačí zalévat pouze vodou. Nevýhoda práškových produktů je ta, že vycházejí cenově dráž, a to někdy dost podstatně. 

Nemusíme však chodit až k aditivům, i základní NPK můžeme dodávat jinak, než zálivkou. Tablety Biotabs se aplikují asi 5-10 cm hluboko přímo do květináče a následně uvolňují živiny po dobu 1 měsíce. Při přesazení do 20l květináče vsuneme do substrátu 3 tablety Biotabs. Následně zaléváme pouze vodou (případně s aditivy, pokud používáme). Po uplynutí 1 měsíce přidáme do květináče vždy 1 extra tabletu. Při výsadbě do květináčů v polovině května budeme na jednu rostlinu potřebovat 6-7 tablet. A jedno hnojení nám měsíčně zabere pár vteřin. Nevýhodou je opět vysoká cena tablet. Používáme na papriky cca 12 různých přípravků a na sezónu nás všechny dohromady vyjdou levněji, než aplikace tableta Biotabs. A ty navíc dodají jen základní NPK. 

Jak se však říká, čas jsou peníze a proto pokud je pro nás důležité mít s rostlinami téměř nulovou práci, můžeme se z ní jednoduše vykoupit. Do substrátu při přesazování přimícháme sypkou mykorhizu, sypký calmag a případně také sypký preparát s mikroprvky. Po přesazení okolo rostliny vtlačíme tablety Biotabs. Následně zaléváme pouze čistou vodou, kterou navíc můžeme mít napojenou na automatickou závlahu. Veškerá péče o rostliny tak spočívá v přidání 1 extra tablety do květináče každý měsíc. 

 


ČÍM NAOPAK NEHNOJIT? 


Vesměs sem spadají různé domácí recepty, které nemají na výživu rostlin žádný efekt. Jako první zmíníme skořápky z vajec. Jejich přimíchávání do substrátu je přinejmenším úsměvné. Aby se ze skořápek nějaký vápník uvolnil, musel bychom je nechat na kompostu rozkládat alespoň 3-5 let. Pokud je přidáme do květináče s paprikou, na podzim ne najdeme tak, jak jsme je tam dali. Skořápky však přeci jen mohou být účinné. Pokud je necháme měsíc naložené v octu a následně budeme roztok ředit s vodou v poměru 1:100, můžeme tento roztok aplikovat na listy a nějaký vápník rostlinám skutečně dáme. 

Další nešvar je "hnojení" kvasnicemi (droždím). Kvasnice skutečně obsahují N, P, K a další mikroprvky. Ovšem v tak zanedbatelném množství, že papriky jejich přítomnost ani nepoznají. Pravdou je, že jistý pozitivní efekt mít mohou. Obsahují stopové množství auxinů, které urychlují růst rostlin a zároveň podporují aktivitu mikroorganismů v půdě. Oboje však rostlině pouze pomáhá využívat živiny, které se již v substrátu nachází. Kvasnice proto v žádném případě nenahradí základní výživu. Z terminologického úhlu pohledu je lze považovat za jistý organický "booster". 

Obzvlášť na pozoru bychom se pak měli mít před domacími produkty z rostlin, které byly ošetřeny pesticidy nebo herbicidy. Pokud například použijeme kompost, ve kterém je rozložená tráva ošetřená klopyralidem nebo aminopyralidem, rostliny jsme rázem odsoudili k úhynu. Stejně tak bychom se měli mít na pozoru při přípravě různých jích. Vždy si musíme být naprosto jistí, že zeleň nebyla podobnými přípravky ošetřena. Následným postřikem bychom totiž rostliny ještě tentýž den zlikvidovali.

V této kategorii by se opět hodilo zmínit střídání růstových a květových hnojiv. Pokud je u papriky chcete používat správně, je potřeba je vždy míchat dohromady. Jen růstové nebo jen květové hnojivo není pro pěstování paprik vzhledem k povaze jejich růstu vhodné.

 


KONTROLA pH & EC 


Hodnota pH nás zajímá zejména při pěstování v kokosu. Klasická zemina totiž funguje jako pufr. To znamená, že si z dlouhodobého hlediska udržuje stabilní pH nehledě na to, jaké je pH zálivky či hnojiva. Naopak v případě kokosového vlákna má pH zálivky přímý vliv na pH kokosu, proto ji musíme bedlivě měřit a sledovat. Hodnota pH by se měla pohybovat mezi 5.5-6. Nejčastější chyba je zde ta, že si lidé upraví pH vody před přidáním hnojiv. Hnojiva a aditiva však hodnoty pH silně ovlivňují. Vždy si proto nejprve připravíme roztok hnojiva a až následně upravujeme pH. 

EC by nás pak mělo zajímat vždy, jelikož nám ukazuje množství solí rozpuštěných v roztoku hnojiva. Pokud je hodnota EC příliš vysoká, rostliny si přehnojíme. Zde se dostáváme k dalšímu chybnému názoru, a sice že organická hnojiva nezvyšují hodnoty EC, jelikož neobsahují žádné soli. To však není pravda. EC totiž ovlivňují i samotné minerály (N, P, K, Ca, ...), které hnojivo obsahuje. A ačkoliv žádné organická hnojiva soli neobsahují, při jejich rozkladu v substrátu může k uvolňování solí docházet. Organickými hnojivy lze proto nejen rostliny jednoduše přehnojit, ale také si při jejich vysokém dávkování po čase zasolit substrát. 

V případě semenáčků bychom neměli překročit hodnoty EC 1-1,2 mS. U starších rostlin můžeme dávkovat hnojivo s EC 1,6-1,8 mS a u velkých plodících rostlin 2,0 mS. Některé zdroje uvádí, že pro kvetoucí a plodící rostliny na finálním stanovišti lze míchat i EC 2-3 mS, s takto vysokými hodnotami však zkušenosti nemáme. Vzhledem k nárokům paprik na živiny jsou však rozhodně uvěřitelné. Pokud používáme jen samotné NPK, zpravidla jsou hodnoty EC vždy nižší, než je v daném období limit. Problém nastává v momentě, kdy přidáváme aditiva s dalšími minerály.

Abychom si uvedli konkrétní příklad, EC naší vstupní vody je 0,6 mS. Pokud dle dávkování v návodu přidáme Bionova Coco Forte (základní NPK), Shogun Calmag (Ca, Mg, Fe) a Shogun Silicon (Si), dostaneme se na hodnotu EC 2,1 mS. Ta je však pro semenáčky příliš vysoká. Jak se tedy dostat na nižší hodnoty? Jelikož rostliny pěstujeme v kokosu, NPK a Calmag dodáváme s každou zálivkou. Shogun Silicon, který hodnotu EC navyšuje nejvíce, dodáváme jen asi jednou za 14 dní. Proto pokud v případě jedné zálivky bude množství základního NPK trochu nižší, nestane se vůbec nic. Do vody proto nejprve přidáme Shogun Silicon a pečlivě rozmícháme. Následně přidáme Shogun Calmag a taktéž pečlivě rozmícháme. V tuto chvíli se dostaneme třeba na EC 1,0 mS. Základním NPK následně EC dorovnáme na hodnotu 1,2 mS. Není v tomto případě důležité, že jsme menší koncentraci NPK. Hned s další zálivkou rostlině opět dodáme plnou dávku. Elegantním řešením pak může být aplikace všeho, co rostliny dokáží absorbovat přes listy, postřikem. Do půdy tak přidáváme pouze NPK, Calmag a případně kořenový stimulátor a všechna ostatní aditiva aplikujeme postřikem. Ovšem pozor, ačkoliv se tím vyhneme zasolení substrátu, stále můžeme rostliny přehnojit. 

 


HNOJENÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY


Tato část je zaměřená vyloženě na to, abychom papriky udrželi při životě a dodali jim nezbytné živiny. Zaměříme se tedy pouze na nezbytné živiny. Těmi jdou vlastně jen dva produkty, základní NPK hnojivo a aditivum obsahující vápník, hořčík a železo. Pokud pěstujeme v rašelině obohacené o kvalitní kompost, všechny ostatní mikroprvky jsou v něm zastoupené. Z českých a běžně dostupných NPK hnojiv můžeme doporučit například Hoštické hnojivo (varianty pro okurky a cukety s guánem je z naší zkušenosti lepší, než pro papriky a rajčata) nebo Jihočeské hnojivo 5v1. Pokud nám nevadí za hnojivo trošku připlatit, můžeme sáhnout po kvalitních organo-minerálních produktech: Bionova Coco Forte A+B nebo Shogun Samurai Coco A+B. Ano, čtete správně. Nejlepší zkušenosti při pěstování v rašelině či kompostu máme skutečně s hnojivy pro kokos. 

Ostatní zmíněné prvky můžeme taktéž dodávat řadou různých produktů. V zahradnictví se nejčastěji setkáme s produkty Harmonie Vápník nebo Wuxal SUS Kalcium. Oba produkty jsou však určené k postřiku, což, zejména v případě vápníku, není žádoucí. Nejlepších výsledků jsme dosáhli se Shogun Calmag. Dodáváme jej pravidelně zálivkou spolu s ostatními hnojivy a rostliny netrpí žádným deficitem. Pokud nepěstujete vyloženě jen 2 rostliny, vyplatí se kombinace Bionova Coco Forte A+B a Shogun Calmag. Pokud oboje zakoupíme v balení 1 litr, cenově nás investice vyjde na cca 750 Kč bez dopravy. To se může zdát jako relativně velká suma. Coco Forte nám však vystačí asi na 1000 litrů vody. Tím jednu sezónu pokryjeme až 50 rostlin od půlky května do konce listopadu. Calmag pak vystačí na 1100 litrů vody, takže obě lahvičky máme na stejné množství rostlin. Pokud ale ročně vypěstujeme jen třetinu, teda nějakých 15 rostlin, vydrží nám oba produkty tři roky (pokud není datum expirace kratší). Náklady na hnojení jsou tedy 250 Kč ročně. 

Pro kontrast, 500ml balení Hoštického hnojiva stojí dle e-shopu okolo 120 Kč. Při dávkování 15 ml na 3 litry vody nám jedno balení vystačí na 100 litrů vody. Pokud bychom opět chtěli zakoupit množství, které nám vystačí na 1000 litrů vody, jak tomu bylo u Coco Forte, musíme koupit 10 balení. A to už je 1200 Kč, tedy asi o pětistovku více. Za ty peníze si můžeme pořídit lahvičku parádního kořenového stimulátoru, např. Shogun Katana Roots. Navíc nám ještě chybí hnojivo s vápníkem. Dostaneme se sakum pikum hravě na dvojnásobek ceny předchozí sestavy. A popravdě, NPK, které za tuto vyšší cenu používáme, je horší kvality.

Na základě našich zkušeností a cen za jednotlivé produkty tak vřele doporučujeme kombinaci Bionova Coco Forte + Shogun Calmag. V obou případech používáte profesionální produkty založené na moderních vědeckých poznatcích, které vedou ke skvělé vstřebatelnosti živin z nich. Minerály v Coco Forte jsou navíc potravinářské kvality, což je nejčistší dostupná třída. A to vše za polovinu ceny oproti běžně dostupným hobby produktům v zahradnictví.

 


HNOJENÍ PODLE GOROL CHILLI


Za dobu našeho působení jsme si prošli relativně velkým množstvím hnojiv a aditiv. Postupem času jsme dospěli k názoru, že nemá smysl striktně tíhnout k jednomu nebo druhému pěstebnímu médiu. Stejně tak jako nemá smysl mít všechny hnojiva / produktovou řadu od jediné značky. Někdo dělá skvělé NPK, jiný perfektní calmag a další má skvělé mykorhizní kultury. A i každý distributor vám poradí vybrat si od každého to nejlepší. Abychom se však vrátili k tématu, venkovní pěstování v kokosovém vlákně s sebou přináší obrovské množství problémů. Kokos zkrátka extrémně rychle vysychá a přes léto se můžeme dostat do stavu každodenní závlahy. Čeká nás proto pravděpodobně další investice v podobě automatické závlahy. A s každodenní závlahou přichází i každodenní dávka hnojiv. Krom časové náročnosti nám taková spotřeba udělá nepořádek i v peněžence. Na základě našich zkušeností jsme proto sestavili tabulku, se kterou budou Vaše rostliny na úplně jiném levelu. Mějte, prosím, na paměti, že tabulka odráží péči ve stylu "chci to nejlepší, co pro rostliny mohu udělat" (i když stále neobsahuje vše, co používáme). Obsahuje proto daleko více produktů, než je pro klasické pěstování běžné. Jak jsme psali v předchozí části, produkci chilli se věnujeme profesionálně a odpovídá tomu i výživa našich rostlin.

 

I. PŘEDPĚSTOVÁNÍ - KOKOS

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Xtreme Gardening Mykos viz text jednorázově
Shogun Start 40 ml první 2 týdny
Shogun Katana Roots 50 ml první 2 týdny
Bionova Coco Forte A+B 10 ml každá zálivka
Shogun Calmag 9 ml každá zálivka
Bionova Bn-Zym 3 ml každá zálivka
Shogun Silicon 10 ml 1x týdně

II. PĚSTOVÁNÍ VENKU - RAŠELINA

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Bionova Coco Forte A+B 10 ml 1x týdně
Shogun Calmag 9 ml 1x týdně
Bionova Bn-Zym 3 ml 1x týdně
Shogun Silicon 10 ml 1x týdně

Postupem času jsme dospěli k názoru, že nemá smysl striktně tíhnout k jednomu nebo druhému pěstebnímu médiu. Venkovní pěstování v kokosovém vlákně s sebou přináší řadu problémů. Kokos zkrátka v ryelmi chle vysychá a přes léto se můžeme dostat do stavu každodenní závlahy. Čeká nás proto pravděpodobně další investice v podobě automatické závlahy. A s každodenní závlahou přichází i každodenní dávka hnojiv. Krom časové náročnosti nám taková spotřeba udělá nepořádek i v peněžence. 

Proto jsme přešli na model, který kombinuje to nejlepší z obou světů. Předpěstování provádíme v kokosovém vláknu smíchaným s perlitem v poměru 70 (kokos) : 30. Vyšší podíl perlitu vede ke vzdušnější směsi, která pravidelně prosychá. To umožňuje častější závlahu a tím i častější dodávku hnojiv. V případě předpěstování je to naopak žádoucí, jelikož jdeme cestou rostliny co nejvíce "nabušit" před jejich umístěním ven na finální stanoviště. Chceme ji tedy prolít živinami kolikrát to jen půjde. Jedna rostlina v litrovém květináči si na jedno zalití vezme okolo 100-200 ml vody, což je 10-20x méně, než v případě 20l květináče venku. Náklady na předpěstování jsou tak dost nízké. 

Při pikýrování dáme pod každou rostlinu lžičku granulované mykorhizy Xtreme Gardening Mykos. Použít však můžete klidně levnější a dostupnější Symbivit nebo jakoukoliv jinou mykorhizu. První dva týdny dáváme s každou zálivkou Shogun Start a Katana Roots, Bn-Zym a Calmag. Shogun Start urychluje pohyb auxinů, což se projevuje rychlejším růstem kořenů. Díky technologii SmartZen zvyšuje také příjem živin, obsah chlorofylu a celkovou odolnost před bakteriálními chorobami. Shogun Katana Roots stimuluje rychlou tvorbu kořenů a jejich masivní větvení. Bohatý kořenový bal se projevuje větším množstvím absorbovaných živin, což následně vede také k rychlejšímu růstu a větším rostlinám. Rostliny tak mají obecně silnější stonky, zelenější listy (díky lepšímu příjmu železa a vápníku) a nasazují větší množství květů. Rašelina i kompost jsou většinou bohaté na organické složky, avšak ne všechny jsou zde ve formě vstřebatelné pro rostliny. Pomocí enzymů obsažených v Bionova Bn-Zym je však rostlinám zpřístupníme v jednodušší štěpené formě. Shogun Calmag pak dodává vápník, hořčík a železo. Zejména spotřeba vápníku je u papriky opravdu enormní.

Od třetího týdne vysadíme Shogun Start a nahradíme jej Bionovou Coco Forte A+B. Jedná se o základní NPK hnojivo obohacené navíc o vápník, hořčík, železo a síru. Křemík v podobě Shogunu Silicon dáváme od začátku vždy jen jednou týdně, jelikož rapidně zvyšuje EC. Takto pokračujeme  až cca do půlky května, kdy rostliny umístíme ven na finální stanoviště. Zde již hnojení zredukujeme na 4 produkty, které dáváme jednou týdně: základní NPK (Coco Forte), makro a mikroprvky (Calmag), enzymy (Bn-Zym) a křemík (Shogun Silicon). Jelikož plodící rostliny již nepěstujeme v kokosu, nemusíme vlastně vůbec dávat koktejl mikroprvků (např. Bionova Micromix). Ten je bohatě obsažený v přimíchaném kompostu.

Nyní se podíváme na celkové náklady. Na 100 sazenic nám pro předpěstování stačí 1kg balení Mykosu (1190 Kč), 250ml balení Shogunu Start (119 Kč) a Katana (229), 250ml balení Bn-Zymu (189 Kč) a 250ml balení Shogunu Silicon (109 Kč). Dále 1 l Bionova Coco Forte a 1 l Calmagu, oboje je však součástí 5l balení, které nám následně pokryje i pěstování venku. Venku pak za sezónu spotřebujeme asi 4 litry Bionova Coco Forte (5l balení / 1449 Kč), 4 litry Calmagu (5l balení / 939 Kč), cca 1l balení Bn-Zym (389 Kč) a 5l balení Shogunu Silicon (899 Kč). Dohromady nás sezóna vyjde na 5512 Kč / 100 sazenic, což je 55,12 Kč na sazenici. Kdybychom místo Mykosu použili Symbivit, dostaneme se pod 50 Kč na sazenici. Pokud bychom naopak na stejné množství rostlin dávali pouze Hoštické hnojivo a Calmag, náklady na jednu sazenici by byly okolo 80 Kč. A to je jeden z důvodů, proč jsme s nárůstem počtu rostlin od Hoštického hnojiva upustili.

 

Thunder Cacho Brown, 44 dní od vyklíčení.

Habanero Green, 41 dní od vyklíčení.

Purple Pumpkin, 43 dní od vyklíčení.

 

Na fotkách výše vidíte sazenice staré okolo 6 týdnů. Takové rostliny bychom tedy v květnu vysazovali na finální stanoviště, pokud bychom výsev provedli koncem března a sazenice klíčily na přelomu března a dubna.Doposud jsme vysévali koncem února a takové sazenice před sebou mají ještě další měsíc do výsadby. Je však více než jisté, že v následujících letech již budeme vysévat opravdu později. Výsev v únoru je totiž při tomto způsobu pěstování naprosto zbytečný.  

 


ZÁVĚREM


V dnešní době je na trhu obrovské množství různých hnojiv, aditiv, stimulátorů atd. Skutečně není až tak důležité, kterou z nich si vybereme. Základ je, abychom nějaké živiny rostlině dodávali. Protože kořeny, stonky, listy ani papriky ze vzduchu opravdu nedostou. Pokud toho docílíme vlastním kompostem a domácími funkčními hnojivy nebo dražší lahvičkou, oboje považujeme za úspěch. A rostliny se nám na oplátku odmění nezapomenutelnou úrodou. 

 


BONUS


Pro porovnání ještě přidáváme několik tabulek vybraných produktů spolu s celkovými náklady na vypěstování jedné sazenice. 


ZAČÁTEČNÍCI


RAŠELINA

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Hoštické hnojivo na okurky s guánem 50 ml 1x týdně
Shogun Calmag 9 ml 1-2x týdně

Na 10 rostlin budeme potřebovat cca 2,5 litru Hoštického hnojiva a 0,5 litru Calmagu (cenově však dává smysl zakoupit rovnou litrové balení, které stojí asi o 20 Kč více, než 2x 250 ml).  Hnojení nás tedy vyjde na 804 Kč na celou sezónu. To je 80,40 Kč na sazenici.

 

KOKOS

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Bionova Coco Forte A+B 9-12 ml každá zálivka
Shogun Camag 9 ml každá zálivka
Bionova Bn-Zym 3 ml každá zálivka

Na 10 rostlin potřebujeme asi 2 litry Bionova Coco Forte, 1,5 litru Calmagu a 0,5 litru Bn-Zymu. Celkem se tedy dostáváme na 1885 Kč, tedy 188,50 na sazenici.

 


POKROČILÍ


RAŠELINA

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Symbivit viz text jednorázově
Shogun Katana Roots 50 ml první 2 týdny
Hoštické hnojivo na okurky s guánem 50 ml 1x týdně
Shogun Calmag 9 ml 1-2x týdně

Na 10 rostlin nám stačí přikoupit nejmenší 750g balení Symbivitu a nejmenší 250ml balení Katany. Celková částka tak je 1312 Kč na sezónu, tedy 131,20 Kč na sazenici. Že to je moc? Souhlasíme, proto se pečlivě podívejte na model RAŠELINA v poslední sekci věnované profesionální produkci.

Pokud bychom v tomto modelu nahradili Hoštické hnojivo na okurky s guánem Bionovou Coco Forte, stačilo by nám 1l balení za 419 Kč. Dostáváme se tak na částku 1296 Kč, která je na první pohled takřka stejná. Ovšem ze základního NPK hnojiva, která se prodává v nejmenším balení 1 litr, spotřebujeme necelou polovinu. Nezapomeňme, že Calmag jsme také vzali rovnou v litrovém balení, protože cena je prakticky stejná jako 2x 250ml balení. Symbivit i Katana nám pro 10 rostlin vystačí bohatě i na 5 let. V tuto chvíli tedy máme hnojivo pro 10 rostlin na 2 roky a náklady na jednu sezónu jsou tak 648 Kč. To je 64,80 na sazenici.

 

KOKOS

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Xtreme Gardening Mykos viz text jednorázově
Shogun Katana Roots 50 ml první 2 týdny
Bionova Coco Forte A+B 9-12 ml každá zálivka
Shogun Calmag 9 ml každá zálivka
Bionova Bn-Zym 3 ml každá zálivka

Zde nám bude na 10 rostlin stačit nejmenší 100g balení Mykosu a taktéž nejmenší 250m balení Katany. Celkové náklady na sezónu jsou tak 2313 Kč. Náklady nám tak vzrostly na 231,30 Kč na sazenici. Což je opravdu hodně.

Problém při pěstování v kokosu je vysoký nárok na jednotlivé produkty, protože většinu z nich dodáváme skutečně s každou zálivkou. Ta probíhá v průměru 3x týdně. Při malém počtu sazenic, jako je 10, nám tak takové hnojení rychle poleze do peněz. To je také dáno poměrově vyšší cenou nejmenších balení. Pěstování v kokosu tak dává smysl ve 2 stěžejních případech: pěstujeme indoor, chceme z rostlin dostat maximum a peníze nehrají roli a nebo pěstujeme rostliny v opravdu velkých počtech (alespoň stovky sazenic), kdy kupujeme největší výhodná balení. A vlastně ještě zatřetí, nepěstujeme papriky, ale konopí.

 


PROFESIONÁLNÍ PĚSTITELÉ


RAŠELINA

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Symbivit viz text jednorázově
Shogun Start 40 ml první 2 týdny
Shogun Katana Roots 50 ml první 2 týdny
Bionova Coco Forte A+B 10 ml 1x týdně
Shogun Calmag 9 ml 1-2x týdně
Bionova Bn-Zym 3 ml 1x týdně

V případě profesionální produkce se počítá spíše s větším množstvím pěstovaných rostlin. Proto si tentokrát zmíníme náklady na 100 sazenic. Tím se nám také podaří ušetřit náklady na 1 sazenici, jelikož budeme kupovat větší, výhodnější balení. Potřeboval budeme 2 balení Symbivitu 750 g (638 Kč), 250ml balení Shogunu Start (119 Kč) a Katany (229 Kč), 5l balení Bionova Coco Forte (1449 Kč), 5l balení Shogun Calmag (939 Kč) a 1,5 litru Bionova Bn-Zym (785 Kč). Celkem se tak dostáváme na 4129 Kč, tedy 41,29 Kč na sazenici.

Ačkoliv pěstujeme 10x tolik rostlin a přidali jsme další 2 produkty, oproti předchozímu modelu nám náklady vzrostly na méně než trojnásobek a náklady na vypěstování jedné sazenice jsou třetinové. 

 

KOKOS

Produkt Koncentrace / 10 l četnost 
Xtreme Gardening Mykos viz text jednorázově
Shogun Start 40 ml první 2 týdny
Shogun Katana Roots 50 ml první 2 týdny
Bionova Coco Forte A+B 9-12 ml každá zálivka
Shogun Calmag 9 ml každá zálivka
Bionova Bn-Zym 3 ml každá zálivka
Shogun Silicon 10 ml 1x týdně

Potřebovat budeme 1kg balení Mykosu (1190 Kč), 250ml balení Shogunu Start (119 Kč) a Katana (229 Kč), 15 litrů Bionova Coco Forte (4347 Kč), 12 litrů Calmagu (2197 Kč), 4 litry Bn-Zymu (nejlépe vychází 5l balení za 1649 Kč) a 5l balení Shogun Silicon (899 Kč). Po sečtení nám to dává 10630 Kč, tedy 106,30 Kč na sazenici

Ačkoliv se jedná o relativně vysokou sumu, stále se nám však oproti předchozímu modelu pro pěstování v kokosu podařilo stáhnout náklady na jednu sazenici z 231,30 Kč na 106,30 Kč, což je úspora o cca 54 %. A rostlin pěstujeme desetinásobek. Opět nám to tedy ukazuje, že nakupovat nejmenší balení hnojiv se zkrátka nevyplatí. 

Zašleme ti akce a tipy k pěstování ve správný čas

Nenechte si ujít žádné novinky.

Ochrana soukromí a nastavení

Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Povolit vše Povolit bez cílené reklamy | Cookie nastavení