Divoké druhy chilli

Paprika (Capsicum L.) je významná hospodářská plodina pěstovaná po celém světě. Rozlišujeme dvě zásadní skupiny druhů, domestikované a divoké. Domestikovaných druhů je celkem 5.  Těmi nejrozšířenějšími a nejvíce pěstovanými jsou kultivary variety C. annuum L. var annuum. Druhým nejzastoupenějším druhem je C. chinense Jacq., lokálně se potom ve větším pěstují C. frutescens L. (Asie, Afrika, USA) a C. baccatum L. var. pendulum (Willd.) Esbaugh spolu s C. baccatum L. var. umbilicatum (Vell.) Hunz. & Barboza (Jižní Amerika). Ze všech pěti domestikovaných druhů je nejméně rozšířen a pěstován C. pubescens Ruiz & Pavon.

Dva z pěti domestikovaných druhů mají také zachované své divoké příbuzné. Jedná se variety C. annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickersgill a C. baccatum L. var. baccatum. Varieta glabriusculum se pěstuje ve větším množství lokálně zejména v Mexiku, kde se používá v kulinářství i místní medicíně. Kultivary této variety se zde označují jako ‘Chiltepin’. Varieta baccatum se účelně pěstuje velmi vzácně v Jižní Americe.

Mimo těchto 5 domestikovaných druhů a jejich 2 divokých variet však existuje celá řada druhů zcela divokých. S paprikou (jak ji známe my) mají jen pramálo společného. Jedná se většinou o husté keře s drobnými červenými bobulkami. Různé druhy se mezi sebou výrazně liší tvarem a barvou květů, stejně tak tvarem a velikostí listů, případně mírou jejich ochlupení. Pro zajímavost uvádíme přehled všech doposud známých druhů (k 11. 7. 2020). 

Druhy, které pěstujeme: C. cardenasii, C. chacoense, C. eximium, C. flexuosum, C. galapagoense, C. lanceolatum, C. praetermissum, C. rhomboideum, C. tovarii, C. annuum var. glabriusculum, C. baccatum var. baccatum.

Druhy, u kterých čekáme na vyklíčení: C. buforum, C. caatingae, C. campylopodium, C. cornutum, C. firburgense, C. pereirae, C. recurvatum, C. schottianum, C. villosum.

Ostatní druhy, jejichž semena nemáme: C. caballeroi, C. ceratocalyx, C. coccineum, C. dimorphum, C. eshbaughii, C. gemonifolium, C. hookerianum, C. hunzikerianum, C. longidentatum, C. lycantoides, C. minutiflorum, C. mirabile, C. parvifolium, C. skolnikianum

Ačkoli pěstování domestikovaných druhů může první rok připadat úplnému začátečníkovi jako náročné (pokud třeba ještě nikdy žádnou rostlinu nepěstoval), brzy každý zjistí, že je vlastně velmi snadné. Bohužel to však neplatí u druhů divokých. Některé z divokých druhů jsou běžné dostupné, jiné hůře, některé se nám podařilo získat vůbec poprvé v historii. Pojďme se nyní podívat na zásadní rozdíly mezi pěstováním domestikovaných a divokých druhů.

  DOMESTIKOVANÉ DIVOKÉ
doba klíčení krátká, okolo 4-20 dní 15-200+ dní dle druhu
substrát rostou prakticky v čemkoli, pokud jsou dodávány živiny často vyžadují sleciální složení substrátu a přesné hodnoty pH půdy
klima rostou a plodí bez problému v suchém (venku) i vlhkém klima (skleník, fóliovník) vyžadují své přirozené klima, jinak hůře rostou, případně vůbec nekvetou
přesazování přinejhorším povadnou, druhý den už člověk nic nepozná snaší poměrně špatné, nejlépe je vůbec neporušit kořenový bal, rostlina často shodí většinu listů, vlivem změny složení substrátu růstové deformace (zejména listů)
self-incompatibility* není, plody vznikají bez problémů u některých druhů řada květů opadá
metodika známe pěstování do detailů prakticky neprobádané, divoké druhy se nikdy nepěstovaly, někdy ani nevíme, jakou zvolit půdu, zda a jestli vůbec hnojit, na jakém stanovišti pěstovat apod

 

*) Pojmem self-incompatibility se označuje jev, kdy pylové zrno není kompaktní s prašníky. Zrno přistane na blizně, ale nedokáže prorůst čnělkou. I když je tak pylové zrno i vajíčko naprosto v pořádku, květ je funkčně sterilní a nedochází k vývoji plodu.

Nejenže nás potrápí velmi až extrémně dlouhá doba klíčení (například 150-180 dní pro C. cornutum a C. recurvatum). Musíme také experimentovat se složením substrátu, dávat si pozor při přesazování, zjistit, jestli se rostlinám daří lépe na vzduchu nebo ve skleníku (fóliovníku), na slunci nebo ve stínu apod. Velmi pomohou vědecké články, zejména ty, ve kterých jsou dané druhy poprvé popsány. Většinou je zde alespoň popis biotopu a udání přesné lokality. Podle toho se můžeme odrazit. Horské druhy milují slunce a suchý vzduch, pralesní naopak vlhké klima skleníků. 

Raději než abecední řazení bychom využili seřazení dle vzájemné druhové příbuznosti. Pro tyto účely existují tzv. klady, což je označení pro nejčastěji skupinu druhů zahrnující jejich společného předka a všechny potomky, které z něj vzešli. Český výraz klad pochází z anglického “clade”. Někdy se také používají termíny druhové komplexy nebo vývojové větve (pozor, nejedná se ale o synonymum kladu). Nyní se podíváme, jako klady u papriky rozlišujeme a které druhy do nich patří a jsou si vzájemně blízce příbuzné. Jelikož se klady nepřekládají do různých jazyků, budeme je uvádět v originálním anglickém znění.

Annuum Clade: C. annuum, C. frutescens, C. chinense, C. galapagoense
Baccatum Clade: C. baccatum, C. praetermissum, C. chacoense
Purple Corolla Clade: C. cardenasii, C. eximium, C. eshbaughii
Andean Clade: C. dimorphum, C. rhomboideum, C. geminifolium, C. scolnikianum, C. hookerianum, C. lanceolatum, C. aff. scolnikianum
Caatinga Clade: C. caatingae, C. parvifolium
Atlantic Forest Clade: C. campylopodium, C. recurvatum, C. cornutum, C. schottianum, C. firburgense, C. villosum var. villosum, C. villosum var. muticum, C. hunzikerianum, C. mirabile, C. aff. mirabile, C. pereirae, Capsicum sp. nov. (GEB & CCG 3637)
Bolivian Clade: C. caballeroi, C. coccineum, C. ceratocalyx, C. minutiflorum
Flexuosum Clade: C. flexuosum
Longidentatum Clade: C. longidentatum
Pubescens Clade: C. pubescens
Tovarii Clade: C. tovarii

ANNUUM CLADE

Tato vývojová větev je zastoupena čtyřmi druhy, C. annuum, C. frutescens, C. chinense a C. galapagoense. Navzdory řadě náročných druhů jsou tyto poměrně rozšířené a dobře se pěstují. Jelikož zahrnuje ty nejrozšířenější a nejčastěji pěstované druhy, potažmo kultivary, rozebereme si ji jako první.

C. annuum L. var. glabriusculum (Dunal) Heiser & Pickergill

Doba klíčení: 7-20 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-130 cm, průměr 40-80 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru nebo podélné do 15-20 mm délky
Pálivost: 80.000-100.000 SHU
Shrnutí: 
Tento druh (respektive varieta) je jedním z nejsnáze pěstovatelných divokých druhů vůbec. Pěstování se prakticky neliší od domestikované var. annuum. Pouze je dobré myslet na fakt, že většina rostlin v přírodě roste ve velmi suchém prostředí. Oproti domestikované varietě rostliny tak často nevadnou. Mají menší a silnější listy  často pokryté trichomy (chloupky), což všechno vede k lepšímu zadržování vody. Dále jsou pak rostliny odolnější vůči různým patogenům, ať se jedná o bakteriální nebo houbové nákazy či škůdce (např. mšice, molice). Kultivary variety glabriusculum se nejčastěji označují jako Chiltepin, Tepin, Pequin, Piquín apod. Chuť je klasická nasládla, kořeněná a doprovází ji poměrně dosti palčivé aroma. Existuje řada kultivarů, ze zajímavostí vyjmenujeme například ‘CAP 872’, ‘Cobanero Teardrop’, ‘Guatemalan Chiltepin’ nebo ‘Chilito de Simojovel’.

C. chinense Jacq. a C. frutescens L.

Doba klíčení: 5-17 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly, kompostu (3) a perlitu (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 60-120 cm dle kultivaru, průměr 40-100 cm
Velikost plodů: C. chinense 10-40 mm, C. frutescens 15-60 mm
Pálivost: velmi rozdílná dle kultivaru, průměrně okolo 60.000-120.000 SHU
Shrnutí: 
Ačkoli u druhu C. annuum známe divokou, planě rostoucí varietu glabriusculum, u zbylých dvou domestikovaných druhů z této vývojové větve (C. chinense a C. frutescens) je neznáme. Druh C. chinense začali domorodci šlechtit v době, kdy už se delší dobu kultivoval C. baccatum. Ten měl v tu dobu již neopadavé a větší plody s větším množstvím semen. Oproti tomu raně kultivovaný C. chinense měl plody stále drobné a opadavé. Kultivace se proto pomalu posouvala na sever, až skončila na území dnešního Mexika. V dnešní době známe drobnoplodé kultivary po dlouhou dobu pěstované domorodými Američany. Samotnou divokou varietu, ze které před nějakými 6-9 tisíci lety vyšlechtili druh dnešní podoby, však neznáme. Proto se například odrůdy jako ‘Aji Charapita’ nebo ‘CGN 16994’ označují jako polodomestikované. Stejná situace panuje i u druhu C. frutescens, který pravděpodobně vznikl právě z druhu C. chinense v průběhu šlechtění. Ani zde neznáme jejich společnou divokou varietu. Oba druhy od sebe lze odlišit pomocí zásadních znaků na květu. Druh C. frutescens nasazuje květy vzpřímeně a stopka přechází v kalich plynule, kdežto u druhu C. chinense visí květy (většinou) směrem dolů a v místě přechodu stopky v kalich je patrné znatelné prstencovité zaškrcení. Ovšem pozor, ani tyto znaky nejsou stoprocentní, protože například existují i kultivary C. chinense, které nasazují květy vzpřímeně. Pěstování polodomestikovaných kultivarů obou zmíněných druhů, C. chinense i C. frutescens, není třeba více rozepisovat. V ničem se neliší od pěstování plně domestikovaných variet. U druhu C. frutescens mezi nimi dokonce není žádný rozdíl. Oběma druhům tedy vyhovuje vzdušný substrát, který by měl před zálivkou pravidelně proschnout. Nesnáší přemokřenou zeminu, proto je důležité je nepřelévat. Rostou dobře jak ve volné půdě (venku i ve skleníku), tak v květináči.

   

   

Obrázky: Horní řada: C. annuum var. glabriusculum 'Chiltepin Fulshear, Texas', C. annuum var. glabriusculum 'Chiltepin Tucson', C. annuum var. glabriusculum 'Cobanero Teardrop'C. annuum var. glabriusculum ' NuMex Bailey Piquin' 

Dolní řada: C. annuum var. glabriusculum 'Diamante Branco, Brazil'C. frutescens 'Wild Lombok'C. chinense 'Passarinho Yellow Selvagem, Brazil'C. galapagoense 'PI639682'

C. galapagoense Hunz.

Doba klíčení: 17-91 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-120 cm, průměr 60-100 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru
Pálivost: oficiálně neměřená
Shrnutí: 
Posledním druhem tohoto komplexu je C. galapagoense. Od ostatních druhů se liší ihned po vyklíčení, jelikož rostliny jsou značně ochlupené. Splést bychom si ho mohli například se silně ochlupenými kultivary C. annuum var. glabriusculum, oproti nim má však mnohem zakulacenější listy a ochlupení je opravdu několikanásobné. Jedná se endemitní druh rostoucí Galapágách, tedy vysokých nadmořských výškách. Nesnáší jak vzdušnou vlhkost, tak přemokřený substrát. Vyžaduje však plné slunce bez přistínění. Vhodné je proto pouze pěstování v nádobě nebo ve volné půdě mimo skleník. Rostliny bychom z toho důvodu také neměli zbytečně rosit, ani v případě hnojení na list. Bohatě postačí hnojivo v zálivce. Rosíme pouze v případě nutnosti aplikace přípravku proti škůdcům. Takové situace jsou značně ojedinělé, jelikož silně ochlupené stonky a listy jsou účinnou ochranou proti mšicím, molicím a dokonce i sviluškám. Žádná ochrana však není stoprocentní, proto je vhodné rostlinu jednou za čas přeci jen zkontrolovat.

BACCATUM CLADE

Tento druhový komplex je relativně příbuzný předchozímu a zahrnuje tři druhy, C. baccatum, C. praetermissum a C. chacoense. Tyto druhy už nejsou tolik rozšířené, lokálně se ve velkém pěstuje pouze domestikovaná varieta C. baccatum var. pendulum. I zde však platí, že všechny druhy se pěstují docela snadno.

C. baccatum L. var. baccatum

Doba klíčení: 7-68 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3) a perlitu (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 90-160 cm, průměr 80-120 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru 
Pálivost: okolo 20.000 SHU
Shrnutí: 
Druh C. baccatum je zastoupen třemi  varietami, domestikovanými C. baccatum var. pendulum a var. umbilicatum a divokou C. baccatum var. baccatum. Varieta baccatum se od domestikovaných liší zejména kompaktnějším vzrůstem, drobnějšími listy i květy a malými, asi 1 cm velkými vzpřímeně rostoucími plody. U variety pendulum sice plody také zprvu rostou vzpřímeně, později se pod nimi vlivem vlastní váhy stopka prohne. Tento druh má také typický vzhled květů, jsou bílé se žlutozelenými středovými skvrnami.  Rostlinám se daří jak ve skleníku, tak volně venku v půdě či nádobě. 

    

Obrázky: C. baccatum var. baccatum 'Fragilis' (3x), C. baccatum var. baccatum 'NOT Capsicum parvifolium SLP'

C. praetermissum Heiser & P. G. Smith

Doba klíčení: 8-153 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 90-140 cm, průměr 50-80 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru
Pálivost: 8.000-20.000 SHU

Shrnutí: Druh je velmi podobný varietě baccatum, na květech však zpravidla najdeme fialové nebo růžové vzory. Rozlišení obou druhů je někdy obtížné. Pěstování tohoto druhu závisí dost na zvoleném kultivaru. Dlouho pěstované kultivary jako jsou ‘Goat Pepper’, ‘Cumari Pollux’ nebo ‘CAP 1478’ klíčí bez problémů do dvou týdnů. Ovšem semena, která máme přímo z brazilské přírody, klíčila až 153 dní. Po vyklíčení však všechny kultivary rostou bez jakýchkoli speciálních nároků. Rostlinám se opět daří jak ve skleníku, tak venku na vzduchu. Naše zkušenost je však taková, že ve skleníku či fóliovníku velmi rychle rostou, ale nehrnou se příliš do nasazování květů. Oproti tomu rostliny pěstované venku v nádobě jsou menší s drobnějšími listy, ale za to obsypané květy a plody. Vzhledem k značnému ochlupení je i tento druh odolný vůči škůdcům. 

   

   

Obrázky: Horní řada: C. praetermissum 'Goat Pepper'C. praetermissum 'CAP 1478'C. praetermissum 'Goat Pepper'C. praetermissum 'Cumari Pollux'

Druhá řada: C. praetermissum 'CAP 1478'C. praetermissum 'CAP 1141', mezidruhový hybrid C. praetermissum x C. baccatum 'Mystico F3 Purple Flower Long', mezidruhový hybrid C. praetermissum x C. annuum 'Cumari Alongado'

C. chacoense Hunz.

Doba klíčení: 14-19 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3) a perlitu (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 50-90 cm, průměr 40-80 cm
Velikost plodů: podlouhlé do 15 mm délky
Pálivost: oficiálně neměřená
Shrnutí: 
Na první pohled se velmi liší od druhů C. baccatum i C. praetermissum a spíše bychom si jej mohli splést s druhem C. annuum. Naprosto spolehlivý znak oddělující tento druh od ostatních je přítomnost deseti kališních zoubků (tento znak sdílí například s C. hookerianum, se kterým si jej však nemůžeme splést). Poněkud odlišný je zde i zbytek rostliny. Listy jsou velmi malé, kopinaté a relativně tuhé. U některých kultivarů mohou mít dokonce šedavý tón. Internody (část stonky mezi dvěma po sobě jdoucími listy) jsou velmi krátké, takže celá rostlina tvoří hustý, kompaktní keřík. Květy jsou sněhově bílé s kontrastními, jasně žlutě zbarvenými tyčinkami (někdy i modrými). Při rozkvětu svírají se stopkou více méně pravý úhel, samotné plody už rostou vzpřímeně. Zrají ze zelené s fialovými skvrnami, případně přímo z fialovočerné do červené. SHU tohoto druhu ani nebylo měřeno, pocitově se však může pohybovat někde okolo 15 tisíc jednotek. 

   

Obrázky: C. chacoense 'Cobincho' (2x), C. chacoense 'CAP 524', mezidruhový hybrid C. chacoense C. annuum

Samotné pěstování je opět poměrně snadné. Po vyklíčení se již s dalšími problémy nesetkáváme. Rostliny jsou, podobně jako je tomu u druhu C. annuum var. glabriusculum, docela odolné vůči suchu. Není tak problém je pěstovat volně venku jak v zemi, tak v nádobě. Dobře se jim daří i ve skleníku. Z pěstovaných kultivarů jmenujeme například 'Putapario', 'PI 260427', 'CGN 22084' nebo 'Cobincho' ('Covinho', …). Poslední kultivar byl dokonce dříve pro svůj unikátní vzhled klasifikován jako druh Capsicum exile. Genetika však ukázala, že se o samostatný druh nejedná. S tímto chybným označením se však stále můžeme setkat. A i u tohoto druhu se objevil fialovokvětý kultivar, ‘Purple Flower Chacoense’, který je však zcela jistě podle všech očividných znaků hybridem mezi C. chacoense a C. annuum.

PUBESCENS CLADE

C. pubescens Ruiz & Pav.

Doba klíčení: 8-13 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3) a perlitu (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-120 cm, průměr 100-160 cm
Velikost plodů: mohutné, 3-10 cm velké
Pálivost: 30.000-800.000 SHU
Shrnutí: 
Tento domestikovaný druh je tím nejzáhadnějším vůbec. Nikdo totiž neví, odkud se vzal. Největším problémem vědců je, že jednoduše neznáme drobnoplodou varietu, pouze velkoplodé kultivary. Jakékoli spekulace vzniku z některého z ostatních domestikovaných druhů jsou zcela zcestné, plody totiž mají černá semena. Víme jen, že jej lze bez problémů křížit s druhy C. eximium a C. cardenasii. Je tak otázka, zda došlo postupnou selekcí jednoho z těchto druhů ke vzniku C. pubescens, jak jej dnes známe. Obecně se kultivarům říká Rocoto, Manzano nebo třeba Locato.

Pěstování tohoto druhu je náročné pouze v závislostech na klimatu. Jedná se o horský druh, který preferuje čerstvý vzduch a nikterak extrémní teploty. Například ve Střední Evropě nečiní pěstování žádné problémy, ale v Jižní Evropě, Africe, Austrálii nebo jihu USA se jedná o pěstitelský oříšek. Semena klíčí okolo 14 dní a rostou poměrně rychle. Sazenice jsou zpravidla nejmohutnější ze všech ostatních druhů, jelikož mají i poměrně rozložité listy. Během předpěstování sazenic doma je potřeba dopřát rostlinám čerstvý vzduch. Ve vyšší vzdušné vlhkosti jsou extrémně náchylné k intumescenci. Po přenosu ven už jde vše hladce. Z naší zkušenosti můžeme říct, že rostliny pěstované venku na vzduchu jsou menší, ale s bohatou násadou plodů, rostliny pěstované ve skleníku sice obrovské (a zabírající až zbytečně mnoho místa), ovšem se stejným výnosem. Rovnou tedy dodáme, že při výsadbě je třeba myslet na prostorové nároky. Na rozdíl od ostatních druhů rostou Rocota spíše do stran. Samotná rostlina tak působí jako liána obalená plody. V našich podmínkách může nastat problém pouze při dozrávání. Rocota si dávají na čas, ačkoli kvetou již od jara, první plody často nasadí až v druhé polovině léta a zrání nastává nejdříve na konci září. Dokud ale nepřijdou mrazy, není se čeho bát. Tento druh je poměrně odolný vůči nižším teplotám. Nicméně je rozhodně vhodné provádět výsev v lednu až v únoru, aby rostliny začaly plodit co nejdříve. Zajímavostí je, že existuje extrémně raritní kultivar 'Sukanya' s kompletně bílými květy.

PURPLE COROLLA CLADE

Název tohoto komplexu pochází z dob, kdy se věřilo, že barva květu je znakem vhodným pro stanovení příbuznosti mezi jednotlivými druhy. Věřilo se, že všechny druhy s fialovou barvou květu tvoří jednu vývojovou větev.  Dnes je komplex tvořen pouze třemi druhy, C. eximiumC. cardenasii a C. eshbaughii.

C. eximium Hunz.

Doba klíčení: 19-79 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-120 cm, průměr 60-100 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru 
Pálivost: cca 10.000 SHU
Shrnutí: 
Doba klíčení se zde různí podle kultivaru. Nejrychleji nám klíčil kultivar ‘CAP 500’, a to 20-23 dní. Následuje ‘CAP 470’ s podstatně delší dobou klíčení pohybující se od 62 do 68 dní. Nejdéle klíčil ‘CAP 1530’, jediná rostlinka vykoukla po 79 dnech. Po vyklíčení se jedná o relativně bezproblémové rostlinky. Rostou relativně rychle a nepotřebují žádnou zvláštní péči. První květy nasazují po rozvětvení hlavního stonku, a to zpravidla v trsech po 2-3 květech. Není zde žádný problém s opylením, naopak se nám zdá, že v plod se přeměnil snad každý otevřený květ. Plody zrají necelé dva měsíce.

         

Jelikož se nyní bavíme už o skutečně divokém druhu s opadavými plody, je třeba si v době zrání dávat pozor. Můžeme potvrdit, že již druhý den po dosažení červené barvy leží bobulky opadané a svraštělé pod rostlinou. Plody tak můžeme pravidelně sbírat ze země nebo neustále kontrolovat a ihned po dozrání sebrat. Jelikož plody obsahují dužinu připomínající spíše želé než papriku, je preparace semínek na nervy. Prakticky se nedají od dužiny oddělit a často během sušení přischnou k petriho misce. Jako u všech následujících druhů tedy platí, že nejlepší je rostlinu vyklíčit jednou a následně ji udržet jako trvalku.

C. cardenasii Heiser & Smith

Doba klíčení: 64-97 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 60-100 cm, průměr 50-100 cm
Velikost plodů: kulaté do 5 mm v průměru 
Pálivost: oficiálně neměřeno
Shrnutí: 
Jediný ze zbývajících dvou druhů tohoto komplexu, jehož semena si lze obstarat. Pěstování je opravdu náročné. Semena klíčí 2-3 měsíce. Problémem je přesazování, které rostliny vyloženě nesnáší. Nejlepší je provádět výsev do většího květináčku o objemu cca 1 litr. Jakmile rostliny povyrostou, přesadíme je bez jakéhokoli poškození kořenového balu. V opačném případě musíme očekávat opad listů, případně jejich žloutnutí. Pozor, rostliny nesnáší hnojení růstovými hnojivy. Paradoxně se jako důsledek projeví chloróza listů. Použít lze například tekuté slepičince či guáno.

Samotná rostlina připomíná spíše plevel než papriku. Stonky jsou tenké, mnohdy plazivé, listy drobné a vejčité. Ideální je pěstovat je v zavěšeném květináči. Rostliny však mohou během první sezóny narůst až 1 metr do výšky. Velmi unikátní je struktura květů, které jsou zvonkovité. Zvenku jsou bílo-fialové, zevnitř fialové se zelenožlutým středem. Plody jsou kulaté, asi 3-4 mm v průměru. Zrají okolo 2 měsíců a jsou opadavé. Je tedy potřeba je pro případný sběr semen opět hlídat. Vzhledem k náročnosti pěstování doporučujeme rostliny klíčit jen jednou a následně pěstovat jako trvalky. K mání jsou 2 kultivari, C. cardenasii z USDA databáze a 'CGN20497'. 

ANDEAN CLADE

Ačkoli je tento komplex zastoupen hned devíti druhy, pěstovat lze pouze 2 z nich. Respektive, ono jich jde určitě pěstovat více, ale jejich semena nejsou dostupná. Zmíněnými dvěma druhy jsou C. lanceolatum a C. rhomboideim (syn. ciliatum). Je možné, že se nám podaří získat také semena C. geminifolium (syn. lycanthoides). Dále sem patří extrémně kriticky ohrožený druh C. benoistii, jehož výskyt je prokázán pouze ze 3 míst celé Jižní Ameriky.

C. lanceolatum (Greenm.) Morton & Standley

Doba klíčení: 7-94 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 60-90 cm, průměr 40-80 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru 
Pálivost: oficiálně neměřeno
Shrnutí: 
Jedná se o nejhůře pěstovatelný druh vůbec. Byl objven a popsán koncem 30. let 20. století a díky následné devastaci území byl dlouho považován za vyhynulý. Dlouho se jej nepodařilo znovu objevit, průlom přišel až na začátku 90. let, kdy byl nalezen během expedice pořádané P. Boslandem. Aktuálně je známé jediné místo v Guatemale, kde druh roste.

      

Klíčení je značně nevyzpytatelné. Některá semínka klíčí již po 7-10 dnech, jiná za měsíc, další až po 2-3 měsících od výsevu. Rostliny jsou zprvu drobné a rostou velmi pomalu. Děložní lístky a nějakou dobou i pravé listy jsou zaoblené a chlupaté. Postupně jsou nové listy čím dál tím delší, až nakonec narůstají jen kopinaté listy (odtud druhový název). Nejobtížnější je dostat rostliny do květu a následně získat plody. Je potřeba zajistit stanoviště ve stínu s vysokou vzdušnou vlhkostí. Nesmí však dojít k přelevání substrátu. Ani samotné nasazení květů ještě neznamená vítězství, ačkoli je to velký krok kupředu. Pokud nebude mít rostliny excelentní podmínky, všechny opadají a plody nebudou žádné. Samotné květy mají velmi malé pupeny a 5 nápadných kališních zoubků směřujících vpřed. Asi po 2 týdnech dochází k otevření květu a zoubky jsou přeorientovány směrem dozadu. Květy jsou jedny z nejkrásnějších z celého rodu Capsicum, působí jako malé lurerničky. Zvenku jsou fialové, zevnitř bílé s nádhernýmě kontrastními podélnými fialovými pruhy. Na plném slunci je fialová barva sytější, květy však často opadají. Rostliny mají střídavé fáze rapidního růsto a opadu. V jednu chvíli většina listů zežloutne a opadá, následně však od stonku nasadí nové větve. Ty oproti pomalému růstu po vyklíčení rostou až nepřirozeně rychle. Ve své domovině jsou rostliny schopny dorůst výšky až 5 metrů! 

C. rhomboideum (Dunal) Kuntze = C. ciliatum (Kunth) Kuntze

Doba klíčení: 13-26 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-130 cm, průměr 40-80 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru 
Pálivost: 0 SHU
Shrnutí: 
Druhý a poslední druh z celého komplexu, který lze aktuálně pěstovat. Jedná se také o jeden z nejzvláštnějších druhů celého rodu a hraničí s definicí papriky. Od ostatních druhů zcela vybočuje květy zbarvenými pouze žlutě, extremním ochlupením a absence jakéhokoli palu. V minulosti byl proto druh klasifikován například jako Witheringia ciliata nebo Brachistus rhomboideus. Ačkoli je C. ciliatum považováno za synonymum pro C. rhomboideum, je podle nedávného výzkumu jejich ekvivalence poněkud pochybná. Uvidíme, co přinesou nové studie. 

Samotné pěstování tohoto druhu je relativně jednoduché. Semena klíčí asi 2-3 týdny a následné pěstování nedělá vesměs žádné potíže. Semenáče rostou relativně rychle. Mají poměrně tenký stonek a mnoho zaoblených drobných chlupatých lístků, které nasazují střídavě. Rostliny tohoto druhu se nevětví, namísto toho nasazují velké množství bočních větví. Hlavní stonek tedy roste až do poškození nebo zkrácení. Květy rostou v mohutných trsech, které mohou zcela zastínit zbytek rostliny. Při pohledu zblízka si všimneme, že jsou často jakoby tvojité až trojité. K opylení dochází bez problémů a rostliny jsou tak obsypány plody. Ty jsou velmi drobné, kulaté (asi 3-5 mm v průměru) a v plné zralosti velmi tmavě červené. Rostou na velmi dlouhé ochlupené stopce.

FLEXUOSUM CLADE

C. flexuosum Sendtn.

Doba klíčení: 13-29 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 50-90 cm, průměr 40-80 cm
Velikost plodů: kulaté do 10 mm v průměru 
Pálivost: oficiálně neměřeno
Shrnutí: 
Vývojová větev tvořená jediným druhem. C. flexuosum klíčí relativně snadno asi 2-4 týdny. Semenáče mají zprvu až chabý charakter, později stonky i listy zesílí. Jedná se o kompaktní, hustě větvený keř dosahující výšky asi 1,5 metru a šířky okolo 1 metru. Listy jsou oválné, asi 6-8 cm dlouhé a poměrně tuhé. Květy jsou sněhově bílé se zelenožlutým středem, jehož celková barva a struktura je velmi variabilní. Mají mírně zvonkovitý charakter. Rostliny nakvétají opravdu bohatě, většinou dvěma květy v trsu. Velikost plodů závisí na stáří a velikosti rostliny. U menších rostlin jsou plody drobné, jen asi 3 mm v průměru, u stařších a větších rostlin mohou narůst i více než 1 cm v průměru. Zrají ze zelené přes oranžovou do oranžovočervené. Nutno podotknout, že nezralé oranžové stádium trvá relativně dlouho (i několik týdnů) a semena v tomto stádiu ještě nejsou zralá. Je potřeba počkat na finální ztmavnutí plodů, jinak nebudou semena vyvinutá a nevyklíčí. Velkou zajímavostí je také struktura plodů. Na rozdíl od ostatních nejsou duté, ale vyplněné dužinou bez placenty. Semena se tak nachází napříč celým plodem. Pálivost je velmi nízká a zanedbatelná, chuť je sladká. Někdy může nastat problém s opylením, jelikož pylová zrna nejsou často kompatibilní s bliznou. Vhodnější je pěstovat více rostlin pohromadě, aby se vzájemně opylovali. Křížení s jinými druhy nehrozí. Velkou zajímavostí je také odolnost vůči mrazu, která činí tento druh jedinečným. Přesnou toleranci neznáme, chceme však vyzkoušet některé rostliny nechat venku i přes zimu. 

TOVARII CLADE

C. tovarii Eshbaugh, Smith & Nickrent

Doba klíčení: 61-68 dní
Substrát: směs zahradnického substrátu pro pěstování zeleniny (3 díly), kompostu (3), perlitu (1), písku o hrubosti 2-4 mm (1) a lávové drti nebo drenážních kamínků (1)
Velikost rostliny prvním rokem: výška 80-130 cm, průměr 50-90 cm
Velikost plodů: kulaté do 5 mm v průměru 
Pálivost: oficiálně neměřeno
Shrnutí: 
Velmi vzácný a ohrožený endemit pocházející z Peru (povodí Rio Mantaro). Dříve byl klasifikován jako součást komplexu BACCATUM CLADE a později PUBESCENS CLADE. Podle poslední studie všyk tvoří vlastní vývojovou větev. Spolu s druhem C. cardenasii jsou nejnáročnější během klíčení. Semena klíčí 2-4 měsíce a klíčivost je špatná. Po vyklíčení rostou poměrně rychle. Velmi však nesnáší přesazování, jen mírné poškození kořenů vede k okamžitému opadu listů. Oproti jiným druhům se nejedná o příliš vysoký keř, dorůstá výšky okolo 80 cm. Listy jsou vejčité, tmavě zelené a kožovité. Poměrně často mají na okraji nepravidelné zuby, které budí dojem zdvojení listu. Stejně jako v případě C. rhomboideum zde nedochází k větvení stonku. Samotný stonek je velmi pevný a na starších částech dobře krytý rozpraskanou kůrou.Květy nasazuje v trsech i po více než 5 kusech. Koruna je krémově žlutá, někdy nafialovělá se zelenými skvrnami uvnitř. Mají zvonkovitý charakter. Plody zrají poměrně dlouho do červené barvy. Rostliny lépe kvetou až druhou sezónu, první rok produkují velmi málo plodů. Semena jsou rozprostřené napříč celým plodem, kde se jich nachází velmi málo (často žádné).

 

 

Česky
• E - SHOP •
Ochrana soukromí a nastavení
Abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu, používáme soubory cookie. Informace o vaší práci s webem také sdílíme s našimi partnery pro sociální média, inzerci a zpracování analýzy, a to v souladu s dokumentem Zásady zpracování osobních údajů. V části „Nastavení souborů cookie“ můžete upravit své preference. Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.


PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ